Projektavimo darbai

Ypatingų, neypatingų pastatų ir statinių techniniai ir darbo projektai, kuriems rengiamos šios dalys:

 • bendroji;sklypo sutvarkymo;
 • architektūros;
 • konstrukcijų;
 • technologijos;
 • vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
 • šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
 • elektrotechnikos;
 • elektroninių ryšių (telekomunikacijų);
 • apsauginės signalizacijos;
 • gaisrinės signalizacijos;
 • procesų valdymo ir automatizacijos;
 • šilumos gamybos ir tiekimo;
 • pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
 • statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;
 • ekonominė;
 • kitos dalys, atsižvelgiant į pastatų tipo specifiką.

 

Susisiekimo komunikacijų projektai.
Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) projektai.
Investicinių projektų rengimas.
Projektų vykdymo priežiūra.
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų projektų rengimas.